Expresní překlady – Tlumočení – Lokalizace

Náš tým

Lenka Zapletalová

Mgr. Lenka Zapletalová

majitelka agentury, překladatelka a tlumočnice

Vystudovala anglickou a německou filologii se specializací na překladatelství a tlumočnictví na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Teoretické znalosti doplnila praktickými zkušenostmi během zahraničních pobytů a stáží v USA, Velké Británii a Německu.

Již více než 15 let pracuje jako překladatelka, tlumočnice a lektorka v nejrůznějších typech škol a kurzů. Má zkušenosti s překlady obchodních, právních a technických textů z nejrůznějších oborů, zabývá se zejména tlumočením konsekutivním, výjezdním, tlumočením telefonních hovorů a konferencí atp.

Pracovala m.j. pro tyto firmy: Thermacut, s.r.o., LG Philips, Visteon Group, Mokate, Gate Television aj.

 

Martina Hokeová

Ing. Martina Hokeová

překladatelka pro španělský a anglický jazyk

Během studia na vysoké škole studovala dva semestry na univerzitě v Madridu, po návratu ze Španělska začala pracovat jako lektorka španělského jazyka, znalosti jazyka dále rozšířila o pedagogické vzdělání a úspěšně složila mezinárodní zkoušku ze španělštiny DELE. Po absolvování vysoké školy pracovala pro španělsko-anglickou společnost v Londýně. Má zkušenosti s překlady právnických, technických a obchodních textů.

Pracovala m.j. pro tyto firmy: N.A.2000 s.r.o., Bythos s.r.o., VLASALEN s.r.o., advokátní kancelář AK Hofa.

 

Michal Markoš

Ing. Michal Markoš

překladatel pro anglický jazyk, expert pro lokalizaci a navazující zpracování

Kromě překladatelské praxe v oblasti obecných překladů, ale i odborné literatury se zúčastnil dvou rozsáhlých lokalizačních projektů v oblasti software. Věnuje se oblasti počítačových a internetových technologií a marketingu.

 

a externí spolupracovníci

Náš tým je schopen pokrýt většinu vašich potřeb, pro ostatní jazyky a odbornosti spolupracujeme podle vašich konkrétních potřeb s prověřenými externími spolupracovníky.